Opleiding gas meten

De opleiding gas meten is speciaal ontwikkeld voor de petrochemische industrie, maar wordt ook wel gebruikt voor de offshore industrie. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die belast zijn met luchtmetingen in de bedrijfsgebouwen en op de omliggende terreinen. Als er bij deze bedrijven gassen ontsnappen kan dat meteen zeer ernstige gevolgen hebben. Want gassen kunnen ontploffen en grote branden veroorzaken. Het kan ook zijn dat er giftige gassen ontsnappen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij de medewerkers die een opleiding gas meten volgen ligt dus een grote verantwoordelijkheid. Zij kunnen zich niet permitteren fouten te maken bij hun werk.

Opleiding gas meten gaat over veiligheid

De deelnemers aan een opleiding gas meten zijn ervoor verantwoordelijk dat de situatie absoluut veilig is als zij een ruimte of een terrein veilig verklaren. In de opleiding wordt ingegaan op het belang van gasmetingen. De cursisten krijgen een stuk theorie over de verschillende gassen, waarbij vooral wordt ingegaan op de veiligheidsaspecten. Wat zijn bijvoorbeeld de explosieniveaus en wat zijn veilige levels om bij te kunnen werken. Die kennis is essentieel om op een verantwoorde manier gasmetingen te kunnen uitvoeren en die metingen goed te kunnen interpreteren. Op basis van die gegevens worden ruimtes vrijgegeven voor gebruik.

Oefenen met apparatuur bij de opleiding gas meten

Er is veel apparatuur verkrijgbaar voor het meten van gassen. Maar om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen zijn meetinstrumenten nodig die aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoet. Tijdens de opleiding gas meten worden diverse meetinstrumenten om gas te detecteren besproken. Van enkele veelgebruikte apparaten worden de voor- en nadelen besproken, en er wordt uitgelegd hoe je een verantwoorde gasmeting kunt uitvoeren. Aan het eind van de opleiding wordt een examen afgenomen. Bij een goed resultaat ontvangt de cursist een SOG-certificaat. Dat is drie jaar geldig.