Landschapsinrichting openbare ruimte

Landschap

Landschapsinrichting openbare ruimte is een onderdeel van het advieswerk van BTL advies dat veel uitdagingen kent. Bij het normale landschapsadvies wordt er vaak rekening gehouden met een vrij beperkt aantal factoren. Bij landschapsinrichting openbare ruimte spelen veel meer aspecten een rol. Het gaat daarbij niet alleen om het creëren van een landschap dat bestendig is in de zin van ecologie, vochthuishouding en bodemcondities. Bij landschapsinrichting openbare ruimte moet er ook rekening worden gehouden met de wensen en eisen van de mensen die er wonen, werken en op een andere manier van het gebied gebruik maken.

Conflicterende belangen

Bij landschapsinrichting openbare ruimte strijden de natuur, de woon- en werkomgeving, de infrastructuur en de beplanting om de hoogste prioriteit. De bewoners willen een aantrekkelijke woonomgeving, waarin ze gemakkelijk bij hun woning kunnen komen, maar geen last willen hebben van enorme verkeersstromen. De natuur speelt een rol bij die aantrekkelijke woon- en werkomgeving, maar mag ook weer niet zodanig overheersend aanwezig zijn dat er op den duur gevaarlijke situaties ontstaan of op een andere manier tot overlast leidt. Het is dus uitermate belangrijk om te zorgen voor beplanting die niet gaat overheersen, maar wel goed kan gedijen in het betreffende gebied.

Interessante puzzel

Voor een adviesbureau als BTL Advies is landschapsinrichting openbare ruimte een vakgebied waarbij met al die aspecten rekening moet worden gehouden. Specialisten die aan zo’n advies meewerken hebben ten eerste een uitstekende kennis van de natuurontwikkeling in het betreffende gebied. Beplantingsexperts maken gebruik van de bevindingen van de afdeling natuurontwikkeling om de juiste adviezen voor de begroeiing te geven. Uit gesprekken met de gemeente en de wijkbewoners wordt duidelijk wat hun wensen zijn ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte. Door al die input te combineren ontstaat uiteindelijk een passend voorstel voor de landschapsinrichting.