Een subsidie voor arbeid en scholing – SLIM

Dat de overheid innovatie probeert te stimuleren is dan ook duidelijk te zien in de subsidies die zij hiervoor geven. Zo kan je denken aan innoveren op het gebied van duurzaamheid of productontwikkeling, maar je kunt ook innoveren binnen het bedrijf. Dat kan je je bijvoorbeeld richten op arbeid en scholing. Dan komt de SLIM-subsidie te pas. 

SLIM-subsidie

Zoals al genoemd is de SLIM-subsidie er wanneer je meer wilt inzetten op scholing en het ontwikkeling in de organisatie. De SLIM regeling kan dan ook ideaal zijn wat dit betreft. SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Je kunt voor verschillende projecten op gebied van scholing en ontwikkeling in aanmerking komen voor de subsidie.

De 4 projecten voor SLIM

De SLIM-subsidie is geschikt voor vier verschillende projecten. Als eerste gaat het om projecten waarmee de onderneming doorgelicht wordt om zo een opleidings- of ontwikkelingsplan te maken waarmee de behoefte voor scholing in de onderneming inzichtelijk gemaakt wordt. Daarnaast is een tweede project het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkel adviezen voor de werknemers in de onderneming. Een derde project gaat om het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding. Het vierde en laatste project gaat om het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Voor wie is de SLIM-subsidie

De SLIM regeling is er voor het hele mkb, maar ook werknemers uit het grootbedrijf in de landbouw, horeca en recreatiesector komen in aanmerking voor de subsidie. De SLI-subsidie bestaat uit verschillende subsidiemogelijkheden, namelijk de mogelijkheid voor individuele aanvragers, maar ook een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

Bron: https://www.leap.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *